Αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Μαρτίου και 28 Μαρτίου ανήλθε στα €62,10/MWh, δηλαδή αυξημένη 

σε ποσοστιαία βάση κατά 6,34% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €100,91/MWh και στα €39,20/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (26/3), φτάνοντας τα €67,83/MWh.

  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αύξηση και οι ΑΠΕ μειώθηκαν, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς. Οι υψηλές τιμές της Ιταλίας επηρέασαν και αυτές με τη σειρά τους το ελληνικό σύστημα. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τη 1 TWh (966 GWh), με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 107 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.035 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (68 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 42 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 31%, ενώ η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 297 GWh. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 51 GWh (+118% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας υψηλό 3 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 369 GWh, καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 154 GWh, κάλυψε το 16% της ζήτησης ηλεκτρισμού.