Σημαντική μείωση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Φεβρουαρίου και 28 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €49,59/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 12,85% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €78,79/MWh και στα €2.58/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (23/2), φτάνοντας τα €55,88/MWh.   

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η υποχώρηση της κακοκαιρίας, που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, οδήγησε σε πτώση τη ζήτηση ηλεκτρισμού. Η πτώση της ζήτησης συνδυάστηκε με αύξηση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ με αποτέλεσμα να ασκήσουν από κοινού καθοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τη 1 TWh (971 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 1.032 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.052 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (82 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 47 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 34%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 332 GWh, ενισχυμένη κατά 17% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα του τρέχοντος έτους. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες συνέχισαν την υψηλή συνδρομή τους των τελευταίων εβδομάδων, καλύπτοντας το 16% της ζήτησης και εγχέοντας στο σύστημα 157 GWh (-32% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), το οποίο αποτελεί χαμηλό 7 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 249 GWh, καλύπτοντας το 26% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 108 GWh, κάλυψε το 11% της ζήτησης ηλεκτρισμού.