Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας υψηλό 4 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 και 21 

Φεβρουαρίου ανήλθε στα €56,90/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 25,44% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €90,96/MWh και στα €13,13/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (17/2), φτάνοντας τα €64,30/MWh.

  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πρωτοφανής κακοκαιρία προκάλεσε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού, ενώ η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ μειώθηκε δραστικά με αποτέλεσμα να ασκηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τη 1,1 TWh (1.144 GWh), με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 936 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.212 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (68 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 40 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 25%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε οριακά τις 284 GWh, μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα του τρέχοντος έτους. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 20% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 231 GWh (+3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), καταγράφοντας υψηλό 151 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 322 GWh, καλύπτοντας το 28% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 145 GWh, κάλυψε το 13% της ζήτησης ηλεκτρισμού.