Σεμινάριο ΙΕΝΕ: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων και Βιομηχανίας για Κλιματική Ουδετερότητα Έως το 2050

Σεμινάριο ΙΕΝΕ: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων και Βιομηχανίας για Κλιματική Ουδετερότητα Έως το 2050
energia.gr
Δευ, 22 Φεβρουαρίου 2021 - 13:50

Στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτίρια και τη Βιομηχανία, έναν από τους βασικούς στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Green Deal, θα εστιάσει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις 3 έως τις 31 Μαρτίου 2021. Το Σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 35 διδακτικών ωρών, αποτελούμενο από έντεκα 3ωρες και μία 2ωρη συνάντηση. Διακεκριμένοι επιστήμονες

και ειδικοί θα παρουσιάσουν τις μεθόδους και τις εφαρμογές ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο στον κτιριακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί τόσο το υπάρχον νομικό πλαίσιο, όσο και η μεθοδολογία ενεργειακών ελέγχων καθώς και η τεχνικοοικονομική ανάλυση των προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σεμινάριο απευθύνεται πρωταρχικά σε ενεργειακούς επιθεωρητές και ελεγκτές, σε μηχανικούς, φυσικούς και περιβαλλοντολόγους, ωστόσο το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο έχει διαμορφωθεί για να καθιστά ελκυστική την παρακολούθησή του σε οποιονδήποτε θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις του επί του θέματος, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης.

Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα αποτελεί βασικό άξονα της ευρωπαϊκής Συμφωνίας για μια Κλιματικά Ουδέτερη Οικονομία μέχρι το 2050. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Green Deal, η αρχή «Ενεργειακή Αποδοτικότητα Πρώτα» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι, η ΕΕ απαίτησε από τα Κράτη Μέλη να εκπονήσουν το Εθνικό τους Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) με στοιχειοθετημένους στόχους για το 2030, το 2040 και 2050. Το Ελληνικό ΕΣΕΚ που εκπονήθηκε το 2019 προβλέπει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μεγαλύτερη του 42% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται υψηλό τεχνικό δυναμικό, ευέλικτη και καινοτόμα προσέγγιση στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών αλλά και ενημέρωση των πολιτών.

Σε αυτό πλαίσιο, το ΙΕΝΕ έχει θέσει υψηλά στην ατζέντα του την προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, δημιουργώντας ξεχωριστή Επιστημονική Επιτροπή από ειδικούς και επιστήμονες, όπου συζητούνται και αναλύονται όλα τα σχετικά θέματα και ιδιαίτερα οι εφαρμογές στο δομημένο περιβάλλον και τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής του στο χώρο της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το ΙΕΝΕ οργανώνει σε τακτά διαστήματα Συνέδρια και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις, όπως το διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτίρια και στη Βιομηχανία» που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2021.

Προαπαιτούμενη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι η καλή γνώση της Αγγλικής. Λεπτομερείς σημειώσεις και υλικό θα δοθούν για όλα τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο Σεμινάριο, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ΙΕΝΕ.

Τέλος, όσοι και όσες εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να εκπονήσουν μελέτη σχετικά με ένα ή περισσότερα θέματα από όσα θα παρουσιαστούν στο Σεμινάριο, θα μπορούν να την υλοποιήσουν εντός ενός μήνα από τη λήξη του Σεμιναρίου. Η μελέτη τους θα εξετασθεί από τον επιβλέποντα και ο τίτλος της θα αναγραφεί στο Πιστοποιητικό.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 2 Μαρτίου 2021. Eγγραφές εδώ