Σημαντική μείωση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας χαμηλό 4 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου ανήλθε στα €48,82/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 16,32% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €82,04/MWh και στα €1,98/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (28/1), φτάνοντας τα €59,98/MWh.  

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό αφενός με την παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ που κυμάνθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και αφετέρου με την υψηλή υδροηλεκτρική παραγωγή, δημιούργησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Οι τιμές συγκρατήθηκαν από περαιτέρω πτώση από τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 1,05 TWh, με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά 566 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.200 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (144 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 56,2 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 37%. Η  εβδομαδιαία παραγωγή ξεπέρασε τις 393 GWh, ενισχυμένη κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2020 η παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 300 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο σε μόλις 10 εβδομάδες, ενώ το 2021 παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα και τις 4 πρώτες εβδομάδες του νέου έτους. 

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 20% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 214 GWh (+23% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), με τη στάθμη των ταμιευτήρων να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 340 GWh, καλύπτοντας το 32% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 132 GWh, κάλυψε το 12% της ζήτησης ηλεκτρισμού.