Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας υψηλό 5 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, 

η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Ιανουαρίου και 24 Ιανουαρίου ανήλθε στα €58,34/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,61% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €97,16/MWh και στα €24,24/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (19/1), φτάνοντας τα €71,73/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρισμού αυξήθηκε σημαντικά εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές συγκρατήθηκαν από περαιτέρω αύξηση από τα ήδη υψηλά επίπεδα παραγωγής τόσο των μονάδων ΑΠΕ όσο και των υδροηλεκτρικών.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 1,15 TWh, με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 767 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.264 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (112 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 46,4 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 28%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 325 GWh, ενισχυμένη κατά 1,3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα του τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2020 η παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 300 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο σε μόλις 10 εβδομάδες, ενώ το 2021 παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα και τις 3 πρώτες εβδομάδες του νέου έτους. 

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 15% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 174 GWh (-0,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), με τη στάθμη των ταμιευτήρων να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 458 GWh, καλύπτοντας το 40% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 176 GWh, κάλυψε το 15% της ζήτησης ηλεκτρισμού.