Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα

μεταξύ 4 Ιανουαρίου 2021 και 10 Ιανουαρίου 2021 ανήλθε στα €50,74/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 15,63% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €84,00/MWh και στα €1,50/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (8/1), φτάνοντας τα €55,72/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αύξηση του φορτίου συνδυάστηκε με αξιοσημείωτη άνοδο των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Οι τιμές συγκρατήθηκαν από περαιτέρω αύξηση από τα εντυπωσιακά επίπεδα παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τις 0,9 TWh, με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 230 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.064 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (140 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45,5 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 31% (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 28%). Η  εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 319 GWh, ενισχυμένη κατά 3,4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 78 GWh (+152% σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο), σημειώνοντας υψηλό 23 εβδομάδων. Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 469 GWh, καλύπτοντας το 46% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου το 2020: 40%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 104 GWh, κάλυψε το 10% της ζήτησης ηλεκτρισμού.