Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων και της Βιομηχανίας στο Επίκεντρο Διαδικτυακής Ημερίδας του ΙΕΝΕ

Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων και της Βιομηχανίας στο Επίκεντρο Διαδικτυακής Ημερίδας του ΙΕΝΕ
energia.gr
Πεμ, 7 Ιανουαρίου 2021 - 13:13

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα - όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης - θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά το ολοήμερο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Επενδύοντας στην Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα: Επιχειρήσεις, Βιομηχανία και Δημόσια Κτίρια» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021. 

Οι νέοι υψηλοί στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ για τη βελτίωση κατά 32,5% της ενεργειακής απόδοσης από τα ΚΜ-27 μέχρι το 2030, σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου στο 40% για την ίδια περίοδο, αλλά και οι τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στις συζητήσεις για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα η οποία και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πριν το ερχόμενο καλοκαίρι, έδωσαν το έναυσμα για τη διοργάνωση αυτής της διαδικτυακής ημερίδας. Στόχος της, η σφαιρική ενημέρωση των συμμετεχόντων και η βαθιά κατανόηση και αξιολόγηση της κατάστασης, των προκλήσεων και των προοπτικών γύρω από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχουν σημαντικοί εκπρόσωποι από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς οργανισμούς και έμπειρα στελέχη της αγοράς, πρόκειται να κάνει ειδική αναφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των δημοσίων κτιρίων, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και, ιδίως, ο ρόλος των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα (κεντρική διοίκηση, περιφέρειες, δήμοι) θα αποτελέσει μία ξεχωριστή ενότητα η οποία θα περιλαμβάνει μία ανασκόπηση όλων των εν εξελίξει προγραμμάτων (π.χ. ο ρόλος του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», προγράμματα ΕΣΠΑ κ.α.). Στο ίδιο μήκος κύματος θα εξεταστούν οι δυνατότητες για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών στο τομέα αυτό. Τέλος, με τη συνδρομή στελεχών και του Τραπεζικού Τομέα, θα εξετασθούν τα «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας» σε κτίρια και επιχειρήσεις των πράσινων προμηθειών και ο ρόλος των ΕΕΥ (ESCO) για την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι οδηγίες και οι αντίστοιχοι ελληνικοί νόμοι για το θέμα αυτό.

Με περισσότερους από 20 ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η ειδική αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ θα επιδιώξει να χαρτογραφήσει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και να διατυπώσει εκτιμήσεις για τις επερχόμενες αλλαγές σε θεσμικό, τεχνικό και επενδυτικό επίπεδο.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα του ΙΕΝΕ «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Επιχειρήσεις, Βιομηχανία και Δημόσια Κτίρια» είναι δωρεάν. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί σε livestreaming.

Μπορείτε να προεγγραφείτε στην εκδήλωση αλλά και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, το πρόγραμμα και τους ομιλητές

της ημερίδας, εδώ