Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας υψηλό έτους, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Δεκεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €68,13/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 16,48% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €140,01/MWh και στα €18,14/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (17/12), φτάνοντας τα €93,78/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αύξηση του φορτίου, η οποία οφείλεται κυρίως σε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, συνδυάστηκε με πτώση τόσο της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ όσο και των καθαρών εισαγωγών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από θερμικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν εισαγόμενο φυσικό αέριο, ενώ παρέμεινε αυξημένη και η χρήση ακριβού λιγνίτη.     

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού αυξήθηκε στις 1.020 GWh, με το ωριαίο φορτίο να αυξάνεται κατά 193 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.142 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (122 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 33 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 23% (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου μέχρι στιγμής το 2020: 28%). Η  εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 232 GWh, μειωμένη κατά 24% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν μόλις το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 30 GWh (+34% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 533 GWh (υψηλό έτους), καλύπτοντας το 52% της ζήτησης (μέσο εβδομαδιαίο μερίδιο στο μίγμα καυσίμου μέχρι στιγμής το 2020: 39%), ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 187 GWh, κάλυψε το 18% της ζήτησης ηλεκτρισμού.