Ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας καταγράφει για άλλο ένα τρίμηνο η ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη χρήση για το εννεάμηνο του 2020. Βασική αιτία αποτελεί η απόδοση των μέτρων που έχουν ληφθεί από πέρυσι, αλλά και η αποκλιμάκωση των τιμών σε υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η σταδιακή μείωση της επιβάρυνσης από τα ΝΟΜΕ

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο αυξημένη λειτουργική κερδοφορία με επαναλαμβανόμενο EBITDA 238,7 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2020 (από 87,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 46,6 εκατ., από ζημίες 416,8 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Η διοίκηση

Επίσης, όπως αναφέρει η διοίκηση, από τις διενεργηθείσες εκτιμήσεις δεν φαίνεται να προκύπτουν για τον όμιλο και τη μητρική εταιρεία αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέχρι τώρα μέτρα για τη μη διάδοση του Covid-19.

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου συνεχίζουν τη θετική πορεία που είχε καταγραφεί στα προηγούμενα τρίμηνα» σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. Γεώργιος Στάσσης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020, προσθέτοντας ότι η εταιρεία είναι «ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη του αναθεωρημένου από τον Σεπτέμβριο στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους 850 - 900 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO2, ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ και της μείωσης λειτουργικών δαπανών».

Ο κ. Στάσσης τόνισε ακόμη ότι «σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων ολοκληρώσαμε τη συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες -την πρώτη συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη- με την αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ από τη συνολική σύμβαση των 200 εκατ. Επιπλέον, σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξασφαλίσαμε νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 330 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι θετικές αυτές επιδόσεις αποτελούν την καλύτερη ασπίδα απέναντι στο νέο κύμα πανδημίας με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη και η χώρα μας. Σε αντίθεση με τον Μάρτιο, διαθέτουμε πλέον περισσότερα εργαλεία για τη διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας, έχοντας ανασχεδιάσει τα κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών μας, αυξάνοντας διαρκώς τη χρήση του e-bill και των ηλεκτρονικών πληρωμών και παρέχοντας δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Η πρόοδος στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου και η συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ΔΕΗ αναγνωρίστηκε πρόσφατα και από τον οίκο Standard & Poor's, με την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας σε «Β» από «Β-», κατέληξε ο επικεφαλής της ΔΕΗ.

Τα μεγέθη

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα της επιχείρησης, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 για το σύνολο του ομίλου έχουν ενισχυθεί από την επιστροφή 44,8 εκατ. ευρώ λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 32,5 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε 696 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, και για λόγους συγκρισιμότητας, το EBITDA του εννεαμήνου 2019 προσαρμόζεται σε 96,9 εκατ. ευρώ για τη θετική επίπτωση από την επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το περιθώριο EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 19,8%, από 2,7% πέρυσι.

Κέρδη προ φόρων 43,7 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε κέρδη 43,7 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς την προσαρμογή τα κέρδη ανέρχονται σε 46,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το εννεάμηνο του 2019 οι ζημίες προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση ανήλθαν σε 451,2 εκατ. ευρώ ή 416,8 εκατ. ευρώ χωρίς τις σχετικές προσαρμογές για την προαναφερθείσα θετική επίπτωση από τον ΕΛΑΠΕ και για την αρνητική επίπτωση από την απομείωση αξίας των θυγατρικών «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» κατά 64,9 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το τρίτο τρίμηνο του 2020 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 238,7 εκατ. ευρώ έναντι 87,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση καταγράφηκαν κέρδη 14,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 98,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στα 3,52 δισ. ο κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε το φετινό εννεάμηνο κατά 88 εκατ. ευρώ ή 2,4%, στα 3,52 δισ. ευρώ, λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 4.137 GWh ή 14,2%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της πτώσης της ζήτησης. Αντίθετα, η απώλεια μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη θετική επίπτωση λόγω των αυξημένων εσόδων από τέλη χρήσης δικτύου διανομής και ΥΚΩ που εισπράττονται από τρίτους προμηθευτές.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")