ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 19 Νοεμβρίου η Ανακοίνωση και Δημοσίευση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Γ’ Τριμήνου 2020

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 19 Νοεμβρίου η Ανακοίνωση και Δημοσίευση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Γ’ Τριμήνου 2020
energia.gr
Δευ, 16 Νοεμβρίου 2020 - 17:41

Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση και Δημοσίευση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών περιόδου Γ’ τριμήνου 2020 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

μετά τη λήξη της συνεδρίασης (Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό).