Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων της στην αγορά της Τουρκίας, ολοκλήρωσε επιτυχώς, με διαδικασία σταδιακής εξαγοράς, την απόκτηση του συνολικού πακέτου μετοχών της υφιστάμενης θυγατρικής του με έδρα στην Κωνσταντινούπολη στην οποία διατηρούσε μέχρι τώρα 80% έμμεση συμμετοχή και με αντικείμενο όμοιο με αυτό της δραστηριότητας του Ομίλου, ήτοι την προώθηση και διανομή  Χημικών Α Υλών και προσθέτων για τη Βιομηχανία

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος ELTON μέσω της 100% θυγατρικής του Elton Corporation SΑ Ρουμανίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δυνατότητες που είχε από τα Share Purchase Agreement & Share Holders Agreement options, αύξησε τη συμμετοχή του σε ποσοστό 100% στην Ανώνυμη Εταιρεία Elton Marmara SA ("Elton Marmara Endustriyel Kimyevi addeler Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi”) με έδρα στον Δήμο Besiktas της Κωνσταντινούπολης. Με τη νέα αυτή κίνηση και μέσω του δικτύου της ELTON Marmara στην Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη, ο όμιλος ELTON εδραιώνει την πρόσβασή του σε μια αγορά 82 εκατ. καταναλωτών με 750 δις δολάρια ΑΕΠ.

Ο ιδρυτής και CEO του ομίλου ELTON κ. Νέστωρ Παπαθανασίου τόνισε ότι η συγκεκριμένη επένδυση αντανακλά την δύναμη και τον ρόλο που έχει η επιχειρηματικότητα και η συνεργασία ακόμα και μπροστά σε εξαιρετικές δύσκολες και ρευστές προκλήσεις.  

Όπως δήλωσε ο Group CFO του ομίλου ELTON κ. Αντώνης Γιάσσαρης, "επισφραγίζεται πλέον η διείσδυσή του ομίλου μας σε μία εκ των σημαντικότερων και διαρκώς ανερχόμενων αγορών, αυτήν της Τουρκίας, η οποία θέλουμε να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα για τα επόμενα αναπτυξιακά μας σχέδια με την περεταίρω και σταδιακή ανάπτυξή Elton Marmara σε νέες αγορές, εντός και εκτός Τουρκίας”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το τίμημα δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ενώ η εν λόγω εξαγορά δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3.1.7 του κανονισμού του Χ.Α.