Τα Αποτελέσματα του Διαγωνισμού Διακοψιμότητας Τύπου ΥΔΦ1 για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 έως και 31/12/2020 ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ:

202003_LT_INT_AuctionResults.xls

Υπεμθυμίζεται ότι, όπως έχει ανακοινώσει ο Διαχειριστής, αύριο, Τετάρτη 30/09/2020, θα διενεργηθεί η Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 έως και 31/12/2020