Σημαντική μείωση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 4 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Σεπτεμβρίου και 13 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €44,76/MWh δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 16,51% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €78,85/MWh και στα €29,45/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €53,14/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της θερμοκρασίας συνδυάστηκε με ισχυρούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη πτώση της ζήτησης και την αύξηση της παραγωγής των αιολικών σταθμών, συνδυασμός που πίεσε προς τα κάτω τις τιμές στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού.

Οι τιμές θα έπεφταν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα αν δεν επικρατούσαν υψηλές τιμές στις ξένες αγορές, το οποίο οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών. Η εβδομαδιαία ζήτηση υποχώρησε κάτω από τη 1 TWh, μειωμένη κατά 100 GWh (ή -10%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μονάδες ΑΠΕ αποτέλεσαν τον πρωταγωνιστή της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η παραγωγή των 372,5 GWh που κατέγραψαν αποτελεί την υψηλότερη ιστορικά παραγωγή τους σε επίπεδο εβδομάδας. Η επίδοση αυτή τους έδωσε τη 2η θέση στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου με 37%. Οι μονάδες φυσικού αερίου διατήρησαν τα σκήπτρα στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου, καθώς με 419 GWh κάλυψαν το 42% της ζήτησης. Οι υψηλές τιμές των ξένων αγορών οδήγησαν τις καθαρές εισαγωγές σε χαμηλό 20 εβδομάδων, ενώ η συνεισφορά τους στο μίγμα καυσίμου περιορίστηκε στο 12%.