Η απόδοση της Siemens Gamesa στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020 (Απρίλιος-Ιούνιος) οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, στις δραστηριότητές της, στην επιβράδυνση των αγορών της Ινδίας και του Μεξικού αλλά και στην εκτέλεση έργων στη Βόρεια Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, 

η Siemens Gamesa κατέγραψε έσοδα ύψους 2.411 εκατομμυρίων ευρώ, μείωση 8% σε ετήσια βάση. Το κόστος του EBIT (κέρδη προ τόκων και φόρων) πριν από το PPA και πριν από την ολοκλήρωση και την αναδιάρθρωση (I&R) μειώθηκε στα - 161 εκατομμύρια ευρώ, με αρνητικό περιθώριο EBIT -6,7%, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου αντίκτυπου - 93 εκατομμυρίων ευρώ του COVID-19. Οι καθαρές ζημίες το τρίμηνο ανήλθαν σε 466 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έσοδα τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2020 μειώθηκαν κατά 9% από έτος σε έτος σε 6,615 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος EBIT πριν από το PPA και πριν από το I&R - 264 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του συσσωρευμένου αντίκτυπου της πανδημίας - 149 εκατομμύρια ευρώ. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 805 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο.