Σε συνέχεια της από 01.04.2020  δημόσιας διαβούλευσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης με την υπ’ αρίθμ. 938/2020 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2757/07.07.2020)

 

Μπορείτε να δείτε το κείμενο του Κανονισμού εδώ.