Ένα ακόμη βήμα για την έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε χθες, με την «πρεμιέρα» των κοινών δοκιμών των πληροφοριακών συστημάτων των τριών νέων χονδρεμπορικών αγορών ρεύματος (Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης) που θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο μοντέλο του mandatory pool.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται από τους Διαχειριστές των αγορών, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και ΑΔΜΗΕ, ώστε με την υποβολή εικονικών προσφορών από ηλεκτροπαραγωγούς, trader και προμηθευτές ρεύματος, να ελεγχθεί η λειτουργία των συστημάτων. Σύμφωνα με το πλάνο που έχει κοινοποιηθεί από τους Διαχειριστές στους συμμετέχοντες, η πρώτη φάση των κοινών τεστ θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Κατά τη διάρκειά της, θα «τρέχουν» διαδοχικοί κύκλοι εικονικών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, με τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΧΕ και του ΑΔΜΗΕ να λειτουργούν back to back, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν κανονικά τις εντολές τους. Έτσι, μεταξύ άλλων, θα δοθεί η ευκαιρία να τεσταριστούν οι αυτοματισμοί των συστημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πλάνο ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ, σε καθημερινή βάση έχει προγραμματισθεί η διενέργεια και ενός εξειδικευμένου σετ από δοκιμές, βάσει διάφορων έκτακτων σεναρίων - όπως π.χ. με τη μη διαθεσιμότητα ορισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Μετά τις 10 Ιουλίου, θα γίνει ένας πρώτος απολογισμός της αρχικής φάσης των δοκιμών - συνεκτιμώντας τη «συμπεριφορά» των συστημάτων τόσο κατά την «κανονική» λειτουργία του Χρηματιστηρίου όσο και στο πλαίσιο των εξειδικευμένων δοκιμών.

Το dry run

Η δεύτερη φάση θα δώσει τη σκυτάλη στο dry run, δηλαδή στις δοκιμές συνεχούς προσομοίωσης της παραγωγικής λειτουργίας όλων των πλατφόρμων των νέων χονδρεμπορικών αγορών. Ουσιαστικά στο dry run οι δοκιμές θα διεξάγονται με τις τεχνικές υποδομές και τις αγορές να λειτουργούν ακριβώς όπως και το Χρηματιστήριο.

Την ίδια στιγμή, χθες ήταν και η «επίσημη πρώτη» του Συστήματος διαχείρισης διασυνοριακών συναλλαγών (XBMS) του ΑΔΜΗΕ, παρόλο που σύμφωνα με πληροφορίες το Σύστημα ήταν ενεργοποιημένο ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή (19/6).

Σε κάθε περίπτωση, πλέον το XBMS αποτελεί το πρώτο σύστημα του Target Model που τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, αποτελώντας εφεξής την πρωτεύουσα πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων με τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς.

Το υφιστάμενο σύστημα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως εφεδρική λύση για ένα μικρό μεταβατικό διάστημα.

*(Από τη Ναυτεμπορική)