Η Revoil κατέγραψε μείωση σε κέρδη και έσοδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, το α΄ τρίμηνο του 2020. Αναλυτικά, οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν στα € 169,11 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 από € 187,03 εκατ. το τρίμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,58%.

 

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 202 εκατ. λίτρα, έναντι 210,1 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας μικρή μείωση 3,9% περίπου.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν άνοδο 5%, του marine 51% ενώ οι βενζίνες και το πετρέλαιο θέρμανσης εμφάνισαν πτώση κατά 10,5% και 12% αντίστοιχα.

Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα € 6,32 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού € 6,35 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 2,21 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι €2,47 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 10,53%.

Σε επίπεδο κερδών προ φόρων η Εταιρία έκλεισε στα € 0,78 εκατ. έναντι € 0,91 εκατ. το 2019.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε χαμηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 με το σύνολο των πωλούμενων όγκων καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης να καταγράφει απώλειες 4,29%.

Η REVOIL κινήθηκε στα επίπεδα της αγοράς, με τους μειωμένους όγκους και δευτερευόντως τις χαμηλότερες τιμές αποτίμησης των αποθεμάτων (1ο τρίμηνο 2020: ζημιά 110 χιλ.ευρώ, 1ο τρίμηνο 2019: κέρδος 270 χιλ.ευρώ) να οδηγούν τα αποτελέσματα σε μικρή υποχώρηση.Η REVOIL το πρώτο τρίμηνο του 2020 ενέταξε 12 νέα πρατήρια στο δίκτυο με τα σήματά της, ενίσχυσε τις πωλήσεις των εμπλουτισμένων καυσίμων της revolution αυξάνοντας την συμμετοχή τους στο συνολικό μείγμα πωλήσεων καυσίμων της Εταιρίας, ενώ διεύρυνε τον αριθμό των συμβεβλημένων πρατηρίων REVOIL και Εταιρικών πελατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καρτών στόλου για τους επαγγελματίες Revoil Fuel Card.

Παράλληλα, στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου στόχου της για σταδιακή μείωση του Τραπεζικού της Δανεισμού, η Εταιρία το πρώτο τρίμηνο του 2020 μείωσε τα Τραπεζικά της Δάνεια κατά 1 εκατ. ευρώ.