Σημαντικά καθοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Μαΐου και 24 Μαΐου ανήλθε στα €35,71/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 13,47%

από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €65,02/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 18 Μαΐου, φτάνοντας τα €47,28/MWh.                                          

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η άφιξη νέων φορτίων LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας καθιστά τους ηλεκτροπαραγωγούς με καύσιμο φυσικό αέριο ολοένα και πιο ανταγωνιστικούς και αυτό αποτυπώνεται στην πτώση της μέσης ΟΤΣ. Η εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρουσίασε αναιμική αύξηση φτάνοντας τις 820 GWh, παραμένοντας πάντως σε χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019 (850 GWh).

Οι ΑΠΕ κατέγραψαν την πιο παραγωγική τους εβδομάδα μέσα στο Μάιο, καθώς συνεισέφεραν στο σύστημα 245 GWh καλύπτοντας το 30% της ζήτησης. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίοι με 55 GWh σημείωσαν υψηλό 20 εβδομάδων.