Με το τελευταίο της report η Πειραιώς Securities δίνει νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στα 12 ευρώ από 10 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρεί τη σύσταση outperform. Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει αποδεδειγμένα αμυντικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς ο κλάδος των ΑΠΕ δεν έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα φτάσει τα 1,9 GW μόλις το 2022, γρηγορότερα από τον προκαθορισμένο στόχο για 2 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία έως το 2025.

Σύμφωνα με το report, η εταιρεία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις μερισμάτων / απόδοσης κεφαλαίου το 2020 και το 2021 μεταξύ των ανταγωνιστών της ενώ θα συνεχίσει να επιβραβεύει τους επενδυτές μέσω ενός συνδυασμού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου.

Η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαπραγματεύεται επί του παρόντος με έκπτωση 30% σε όρους 2020-2021 P/E.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές για έναν επενδυτή που αναζητά μια εταιρεία ΑΠΕ με έδρα την Ευρώπη και έμφαση στα αιολικά πάρκα, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και τα αιολικά περιουσιακά στοιχεία. Η αποτίμηση της χρηματιστηριακής με βάση το DCF συνεπάγεται τιμή στόχο στα 12 € ανά μετοχή και συνολική αναμενόμενη απόδοση 48,2%.