Την τροποποίηση των όρων 7.1 και 7.2 της Πρόσκλησης για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ

Ενόψει της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε παρόμοιες τροποποιήσεις των όρων της Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας παραμένει η 23η Μαρτίου, έως τις 5 μ.μ., ωστόσο προβλέφθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των σχετικών εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά):

https://www.hradf.com/storage/files/uploads/depa-commercial-expression-of-interest-amended-19-03-2020.pdf