Αύξηση ανακοίνωσε ότι περιμένει στις πωλήσεις και τα EBITDA του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης της για το 2019 η Frigoglass, με βάση τα μη-ελεγμένα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα από διοικητική πληροφόρηση και την έως τώρα πληροφόρηση. Η αύξηση εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 16-17% και 47-49% αντίστοιχα

Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει επενδύσεις από πελάτες σε επαγγελματικά ψυγεία στην Ευρώπη, καθώς και τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης του κόστους παραγωγής.

Επιπροσθέτως, η Frigοglass αναμένει τις πωλήσεις και EBITDA του κλάδου Υαλουργίας να αυξηθούν κατά περίπου 11-12% και 17-19%, αντίστοιχα, για το έτος 2019, ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών και μεταλλικών πωμάτων, καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών στην Νιγηρία.

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις και EBITDA του Ομίλου αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου 15-16% και 30-32%, αντίστοιχα, για το έτος 2019. Η Frigοglass αναμένει το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών σε περίπου €28-30 εκατ. για το έτος 2019.