Διπλασιασμός των Ζημιών της ΔΕΗ στο Εννεάμηνο, με Μείωση της Παραγωγής Λιγνιτικών και Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Διπλασιασμός των Ζημιών της ΔΕΗ στο Εννεάμηνο, με Μείωση της Παραγωγής Λιγνιτικών και Υδροηλεκτρικών Μονάδων
energia.gr
Παρ, 29 Νοεμβρίου 2019 - 19:13

Με ζημίες ύψους 451,2 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο Ιανούαριος-Σεπτέμβριος για την ΔΕΗ, όπως αποτυπώνεται στα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων που εξεδόθησαν απόψε. Η επιδείνωση της θέσης της Δημόσιας Επιχείρησης, από τις ζημίες των 215,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του περασμένου έτους, συνοδεύτηκε και από ζημιές μετά από φόρους, ύψους 353,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 574,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η παραγωγή μειώθηκε σε όλο το φάσμα πλην των μονάδων φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ, τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριο του έτους που διανύουμε, η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1%, ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια που προορίζεται για εξαγωγές, περιορίσθηκε σε 1,1%, λόγω μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του έτους και εντεύθεν. Αυτή η μείωση καταγράφηκε αμέσως μετά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που έθεσε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων από τις δηομπρασίες ΝΟΜΕ, με αποτέλεσμα και οι αντίστοιχες ποσότητες που απορροφήθηκαν, να περιοριστούν μετά το β’ τρίμηνο, κάτι που υποδηλώνει ότι σημαντικό μέρος αυτών χρησιμοποιήθηκαν προς εξαγωγή, αντί για την απελευθέρωση της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας, στο σύνολο της χώρας, μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 2018, ενώ οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε γιγαβατώρες μειώθηκαν κατά 5,2%. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον περασμένο Σεπτέμβριο, από 79,4% τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2018, αντιστοίχως.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα, εκ των οποίων 43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, το εννεάμηνο της προηγούμενης χρονιάς διαμορφώθηκε σε 54,3%, με 51,2% να αναλογεί, ομοίως, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 γιγαβατώρες, από 23.482 πέρυσι, με τη μείωση να οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες, κατά 27,9% ή 3.081 γιγαβατώρες, και από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 37,1%, ή 1.585 γιγαβατώρες. Αντιθέτως, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 γιγαβατώρες. Το μεγαλύτερο τμήμα της μείωσης της παραγωγής από λιγνιτικές μονάδες, ήτοι 1.975 γιγαβατώρες, καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο, εφέτος, λόγω των χαμηλότερων τιμών του φυσικού αερίου, που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις τελευταίες.

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2019 κατά 119,3 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 3,4%, χάρη στην στην αύξηση της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο, την αύξηση των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές, τη μερική ανάκτηση των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης και τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% με ισχύ από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.

Σε αντίθεση, οι λειτουργικές δαπάνες επιδεινώθηκαν κατά 12,2%, ή 381,5 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά 547,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 14,8% και στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας, στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους, στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής κατά 6,4% και στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Ωστόσο, θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες είχε η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, των λοιπών δαπανών και των προβλέψεων για εκκρεμοδικίες.

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), προσαρμοσμένων για την επίπτωση του ΕΛΑΠΕ, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και την εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών, συρρικνώθηκαν κατά 73%, σε 96,9 εκατ. ευρώ, έναντι 359,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν αρνητικά στα 451,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 215,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του περασμένου έτους.

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 508,8 εκατ. ευρώ, από 528,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περασμένου έτους.

Το καθαρό χρέος της ΔΕΗ στις 30.9.2019 ανερχόταν σε 3.906,7 εκατ. ευρώ, ήτοι, αυξημένο κατά 214,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο την 31.12.2018. Τέλος, η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές όσον αφορά στην επιστροφή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς που θα επικρατούν.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε σχετικά:

«Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2019 συνεχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση από τις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου τόσο λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2 όσο και λόγω των αυξημένων αναγκών για αγορές ενέργειας και παραγωγή από φυσικό αέριο στο γ΄ τρίμηνο του 2019 εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς παρά την κατάργησή τους, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στην παράδοση μέχρι τον Αύγουστο του 2020 των σχετικών ποσοτήτων που έχουν δημοπρατηθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα, καθώς θα αρχίσει να αποτυπώνεται η θετική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας από τα μέτρα που αποφασίσαμε την 1.9.2019, ενώ ήδη νομοθετήθηκε η απόδοση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητα της Εταιρείας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή ενισχύει τον απογαλακτισμό της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.

Η ΔΕΗ πλέον αλλάζει.

Σήμερα έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάταξης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας ώστε να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της ενέργειας. Να γίνει ξανά υγιής!

Στο νέο Business Plan, το οποίο καταρτίζεται και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες, η ΔΕΗ θα παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

- Η επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και η προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.

- Ο εκσυγχρονισμός της Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.

- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία.

Οι στρατηγικές αυτές προτεραιότητες εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μία μοντέρνα, ισχυρή και κερδοφόρα εταιρεία, που θα λειτουργεί προς όφελος τόσο των μετόχων, όσο και των καταναλωτών»

Διαβάστε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ: εδώ