Σε Πτωτικό Σπιράλ το Κόστος Αιολικών και Φωτοβολταϊκών- Ανάλυση της Lazard

Σε Πτωτικό Σπιράλ το Κόστος Αιολικών και Φωτοβολταϊκών- Ανάλυση της Lazard
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Σαβ, 9 Νοεμβρίου 2019 - 09:27

Νέα βελτίωση παρουσίασε το τελευταίο έτος, το κόστος των αιολικών και των φωτοβολταϊκών, καθώς υποχώρησε κατά 4% και 7% αντιστοίχως, σύμφωνα με μελέτη της Lazard και πλέον, διαμορφώνεται χαμηλότερα από το αντίστοιχο των νέων συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα με την τελευταία Ανάλυση του Σταθμισμένου Κόστους της Ενέργειας (Levelized Cost of Energy Analysis (LCOE 13.0) που εκπόνησε η Lazard

το κόστος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνεχίζει να μειώνεται, ορισμένες τεχνολογίες, όπως, π.χ. η αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκών δικτύων μεγάλης κλίμακας που κατέστησαν ανταγωνιστικές από άποψης κόστους, με συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, πριν από αρκετά χρόνια, εξακολουθούν να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους σε σύγκριση με το οριακό κόστος των υφιστάμενων συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής. Ενώ οι περικοπές κόστους συνεχίζονται, ο ρυθμός μείωσης τους έχει επιβραδυνθεί, ιδίως για τον αιολικό τομέα. Τα κόστη για τα φωτοβολταϊκά δίκτυα υποχωρούν με ταχύτερο ρυθμό, περίπου 13% ετησίως, σε σύγκριση με τα αιολικά των οποίων το κόστος υποχωρεί κατά περίπου 7% ετησίως, την τελευταία πενταετία.

Συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων που χορηγεί η αμερικανική κυβέρνηση, το κόστος κατασκευής νέων υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών δικτύων μεγάλης κλίμακας, με τιμές ου κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 28  με 36 δολάρια η μεγαβατώρα, αντιστοίχως) είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με το οριακό κόστος παραγωγής άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας, όπου οι τιμές κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 34 και 29 δολάρια η μεγαβατώρα, αντιστοίχως.

Οι διαφορές που παρατηρούνται σε περιφερειακό επίπεδο, στη διαθεσιμότητα των πόρων και στο κόστος των καυσίμων, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές διακυμάνσεις της Ανάλυσης του Σταθμισμένου Κόστους της Ενέργειας ορισμένων τεχνολογιών, αν και μέρος αυτών μπορούν να μετριαστούν με προσαρμογές στην κεφαλαιακή διάρθρωση ενός έργου, αντανακλώντας τη διαθεσιμότητα, καθώς και το κόστος του χρέους και των ίδιων κεφαλαίων.

Η τελευταία ετήσια ανάλυση της Lazard δείχνει ότι τα κόστη αποθήκευσης, ιδίως για την τεχνολογία ιόντων λιθίου, συνεχίζουν να μειώνονται ταχύτερα από εκείνα των εναλλακτικών τεχνολογιών αποθήκευσης. Η εν λόγω τεχνολογία εξακολουθεί να είναι η λιγότερο ακριβή από τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που αναλύονται και συνεχίζει να μειώνει το κόστος, χάρη στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ωρίμανση της αλυσίδας εφοδιασμού. Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα αποθήκευσης φωτοβολταϊκών είναι οικονομικώς ελκυστικά σε επίπεδα βραχυχρόνιας χονδρικής και εμπορικής χρήσης , αν και εμπεριέχουν αυξημένο ρίσκο για μακροπρόθεσμες περιπτώσεις οικιακής και χονδρικής χρήσης.