Το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παρέδωσε η γερμανική RWE στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το φορτίο των περίπου 150.000 κυβικών μέτρων, επαναεροποιήθηκε στον τερματικό σταθμό Milford Haven LNG Terminal, που βρίσκεται κοντά στο σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Pembroke B, ισχύος 2000 μεγαβάτ της RWE. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της γερμανικής εταιρείας, το φορτίο προήλθε από το χαρτοφυλάκιο της RWE Supply & Trading, θυγατρικής της RWE που διαχειρίζεται την εμπορία αερίου και LNG σε επίπεδο Ομίλου.

Επιπρόσθετα, η φόρτωση του αερίου έγινε στον τερματικό σταθμό υγροποίησης Sabine Pass στον Κόλπο του Μεξικού, και μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από την RWE Supply & Trading με το πλοίο της Gaslog, Savannah.  

Μόλις επαναεριοποιηθεί, το LNG αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Σε μια τυπική μέρα, ο σταθμός καίει 8 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Συνεπώς, ένα φορτίο μπορεί να καλύψει σχεδόν το ήμισυ της μηνιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου της μονάδας.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο φυσικό αέριο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζήτηση της RWE ισούται με το περίπου 7% της ετήσιας ζήτησης στη χώρα.