Οι τιμές των ευρωπαϊκών εκπομπών ρύπων θα ανέλθουν στα επίπεδα των 28 ευρώ ανά τόνο το 2020, όπως εκτιμά η Refinitiv, καθώς θεωρεί ότι η πιο ισορροπημένη αγορά θα επιτρέψει στις τιμές να αντιδρούν στους θεμελιώδεις παράγοντες, όπως είναι το κόστος αλλαγής καυσίμου.

Σε έκθεσή της σημειώνει, επίσης, ότι η ταχύτερη απόσυρση των μονάδων άνθρακα θα επιφέρει ένα πλεόνασμα δικαιωμάτων μακροπρόθεσμα έως το 2030. Η εταιρεία είχε διατυπώσει προηγουμένως την εκτίμηση ότι η τιμή θα διαμορφωθεί στα 26 ευρώ το 2020.

Για το 2021 αναμένει ότι οι τιμές θα κινηθούν στην περιοχή των 32 ευρώ, από 26 που ήταν διαμορφωμένες προηγουμένως, για το 2022, στα 33 ευρώ, από 24 και για το 2023 στα 32 ευρώ από 24.