Σημαντική είναι η πρόοδος στην εκτέλεση του έργου κατασκευής του τερματικού σταθμού LNG στη νήσο Krk (Κρκά) της Κροατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Καινοτομίας και Δικτύων που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιμεληθεί 

το πρόγραμμα "Connecting Europe Facility", καθώς και ορισμένες πτυχές του "Horizon 2020". Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το έργο ξεκίνησε με την έναρκξη κατασκευής του προβλήτα όπου θα ελλιμενίζονται τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, ανέφερε πως έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία για την εγκατάσταση του βασικού συστήματος αγωγών φυσικού αερίου που θα πλαισιώνουν την εγκατάσταση στο Kρκά.

Ο τερματικός σταθμός στο νησί της Κροατίας, θα έχει δυναμικότητα μεταφοράς μέχρι και 2.6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ετησίως και αναμένεται να λειτουργήσει το 2021, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται σε 233.6 εκατ. ευρώ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια των μετόχων, μέχρι του ποσού των 32.2 εκατ. ευρώ, άλλα 101.4 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το πρόγραμμα "Connecting Europe Facility", ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατ. θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό της Κροατίας.

Η Golar, ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στις μεταφορές LNG έχει αναλάβει να μετατρέψει ένα από δεξαμενόπλοιά της, σε μονάδα FSRU, με κόστος 159.6 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω πλοίο ναυπηγήθηκε το 2005 και η παράδοσή του, ως πλωτός σταθμός υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του επομένου έτους Οκτωβρίου 2020.

Το έργο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον περασμένο Φεβρουάριο, ύστερα από τη συμμόρφωση της Κροατίας με τις κοινοτικές οδηγίες περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιτίας των οποίων είχε καθυστερήσει το έργο επί χρόνια.