Οι νέες ανακαλύψεις συμβατικού πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν μειωθεί την τελευταία τριετία για να φθάσουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών. 

 

Σύμφωνα με έκθεση που εκπόνησε το IHS Markit, οι έρευνες πετρελαίου δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα την χρονική περίοδο 2016-209, λόγω των χαμηλών τιμών του αργού το 2014, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα με τις προβλέψεις που διατυπώνονται στην έκθεση, δεν αναμένεται σημαντική ανάκαμψή τους στο μέλλον.

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια το γεγονός ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έφθασαν σε σημείο ώστε να αντιμετωπίζουν τη μη συμβατική παραγωγή ως πιο ασφαλή, από την πλευρά του επενδυτικού κινδύνου και αυτό λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης της. Ως εκ τούτου, η παραγωγή αυτής της μορφής βίωσε σημαντική άνοδο αυτά τα χρόνια, ενώ η συμβατική υποχώρησε.