Πτωτική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 30Σεπτεμβρίου και 6Οκτωβρίουανήλθε στα €61,66/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 2,59% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,77/MWh και στα €0,00/MWhαντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €72,39/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η χαμηλή ζήτηση συνεχίστηκε καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των 19 τελευταίων εβδομάδων. Η ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 35 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο (+25%) πιέζοντας προς τα κάτω τη μέση ΟΤΣ και συνεισφέροντας το 20% στο μίγμα καυσίμου της περασμένης εβδομάδας.