Η Υπερκάλυψη του Ομολόγου των ΕΛΠΕ Σηματοδοτεί μια Νέα Εποχή στη Χρηματοδότηση του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα

Η Υπερκάλυψη του Ομολόγου των ΕΛΠΕ Σηματοδοτεί μια Νέα Εποχή στη Χρηματοδότηση του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα
του Κ.Ν. Σταμπολή
Δευ, 30 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:56

Η τεράστια επιτυχία που σημείωσε η έκδοση του 5ετούς ομολόγου των ΕΛΠΕ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125% έναντι 2,5% που ήταν η αρχική πρόβλεψη όταν άνοιξε το βιβλίο προσφορών την περασμένη Παρασκευή το πρωί 

(27/9), χωρίς αμφιβολία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για επενδύσεις και γενικά για την χρηματοδότηση του Ελληνικού ενεργειακού τομέα. Πέρα από το χαμηλότερο επιτόκιο, η επιτυχία της έκδοσης έγκειται στο γεγονός ότι υπήρξε σημαντική υπερκάλυψη του αιτούμενου ποσού, αφού οι προσφορές των επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 1,5 δισεκ. ευρώ, δηλαδή τρείς φορές πάνω από τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε τον Όμιλο να αυξήσει το ποσό που ζητούσε στα 500 εκατ. ευρώ.

Δικαιολογημένα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κος. Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε ότι «πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για  τον Όμιλο και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία». Πράγματι, με επιτόκιο 2% και απόδοση 2,125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα του Ομίλου λήξης 2017. Με την έκδοση του νέου ομολόγου να επιτυγχάνει όχι μόνο βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού του Ομίλου, μέσω της βελτίωσης του προφίλ ωρίμανσης χρέους, αλλά περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 15 εκ. ευρώ.

Αναμφισβήτητα κομβικό ρόλο στην επιτυχία της έκδοσης έπαιξε η πολύ καλή χρηματοοικονομική κατάσταση των ΕΛΠΕ, όπως αποτυπώνεται στον τελευταίο ισολογισμό  του Β’ τριμήνου του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, τα Συγκρίσιμα Κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα 33 εκατ. ευρώ καταγράφοντας θετικές επιδόσεις για ακόμη ένα τρίμηνο. Επίσης, ένα πολύ θετικό στοιχείο είναι η εντυπωσιακή μείωση δανεισμού του Ομίλου, όπου στα τέλη του Α’ Εξαμήνου του 2019 αυτός είχε διαμορφωθεί στο 1,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Χαρακτηριστικά στις αρχές Ιουλίου, ο Όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ έκδοσης 2014, που είχε επιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμά του, πράγμα που συνέβαλλε στην μείωση κατά 200 εκατ. ευρώ επιπλέον στις δανειακές υποχρεώσεις του προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Όμως, η μεγάλη επιτυχία της έκδοσης του νέου εταιρικού ομολόγου των ΕΛΠΕ δεν είναι άσχετη με το ευνοϊκό κλίμα προς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 5-6 μήνες, και ενισχύθηκε περαιτέρω με την έλευση της νέας κυβέρνησης, με την απόδοση του 10ετούς (βλέπε παρακάτω γράφημα) να διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και στο 1,36%. Με στελέχη της τραπεζικής αγοράς να παρατηρούν πως «αυτή είναι ίσως η πλέον ευνοϊκή περίοδος για την αναδιάρθρωση του δανεισμού των ελληνικών εισηγμένων, για νέες χρηματοδοτήσεις αλλά και IPO's».

 

Διάγραμμα Απόδοσης 10ετούς Ελληνικού Ομολόγου

 

Το ερώτημα που ασφαλώς τίθεται είναι με ποιο τρόπο άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες του ενεργειακού τομέα, που δεν απολαμβάνουν, όμως, της εξαιρετικά θετικής χρηματοοικονομικής θέσης των ΕΛΠΕ, θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την σημερινή θετική συγκυρία. Η απάντηση δεν μπορεί να  είναι μονοσήμαντη αφού υπάρχει τεράστια διαφοροποίηση από πλευράς αντικειμένου και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. Η ΔΕΗ λχ. η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, παρά το πολυδιαφημισμένο σωτήριο πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης, θα πρέπει να σταθμίσει πολύ προσεκτικά  τον περιβάλλοντα χρηματοοικονομικό χώρο και αφού προηγουμένως η νέα διοίκηση έχει ανακοινώσει τη νέα στρατηγική κατεύθυνση της Επιχείρησης, πριν αποτολμήσει ένα άνοιγμα στις διεθνείς αγορές.

Για την ΔΕΠΑ, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, αφού το ζητούμενο εδώ θα είναι η αξιοποίηση της θετικής συγκυρίας για την εισαγωγή όλης ή μέρους της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω IPO. Ακόμα και για την ίδια την κυβέρνηση η σημερινή θετική συγκυρία μπορεί να βοηθήσει λίαν αποτελεσματικά για την πώληση πακέτου μετοχών (15-20% επί του συνόλου των 35,5% που κατέχει το Ελληνικό δημόσιο) με καλό premium και σχετικά σύντομα, δηλ. πριν το τέλος του έτους. Και ασφαλώς ανοίγει ο δρόμος για πλέον ευνοϊκές συνθήκες στην χρηματοδότηση αρκετών άλλων εταιρειών, όπως η Μότορ Όιλ, ο ΔΕΣΦΑ, ο Μυτιληναίος, ο Ήρων, η ΚΕΝ, η Sunlight και για πολλές άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και στην βελτίωση της ενεργειακής  αποδοτικότητας.

 

 

Διακύμανση της Τιμής της Μετοχής των ΕΛΠΕ (6 Μηνών)