ΕΛΛΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ στη Νέα Ενεργειακή Εποχή- Ειδική Συλλογική Έκδοση του ΙΕΝΕ

ΕΛΛΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ στη Νέα Ενεργειακή Εποχή- Ειδική Συλλογική Έκδοση του ΙΕΝΕ
Τετ, 25 Σεπτεμβρίου 2019 - 18:18

H νέα έκδοση του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με τίτλο «Ελλάς-Κύπρος στη Νέα Ενεργειακή Εποχή», έρχεται να συμπληρώσει ένα σοβαρό κενό  στην αναλυτική ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο χώρο της ενέργειας, στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Η έκδοση που αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας με τη συμπερίληψη σειράς κειμένων από έγκριτους μελετητές στο χώρο της ενέργειας και γεωπολιτικής

αποσκοπεί να καταγράψει και να καταδείξει τις συνέργειες των δύο χωρών στον κρίσιμο κλάδο της ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων που κρύβουν, όμως, μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες σε επίπεδο γεωστρατηγικών και απτών οικονομικών οφελών.

Η Ειδική Συλλογική Έκδοση του ΙΕΝΕ «Ελλάς-Κύπρος στη Νέα Ενεργειακή Εποχή» περιέχει τα αδημοσίευτα κείμενα 24 πανεπιστημιακών καθηγητών, στελεχών επιχειρήσεων, αναλυτών και έγκριτων δημοσιογράφων, οι οποίοι προσκλήθηκαν από το Ινστιτούτο να συμβάλουν στην παρούσα έκδοση, με την οποία το ΙΕΝΕ αποσκοπεί να ενημερώσει τους πολίτες, τόσο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

Το προλογικό σημείωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, υπογραμμίζει εμπράκτως το ενδιαφέρον της κυπριακής Πολιτείας για τον κλάδο της ενέργειας, γεγονός που έχει καταστεί σαφές, από την παρουσία και τις ομιλίες του ιδίου στα Ενεργειακά Συμπόσια Κύπρου, την τελευταία τριετία.

Την ευθύνη για την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, κ. Κωστής Σταμπολής, ο οποίος στο εισαγωγικό σημείωμά του αναφέρεται στις κοσμογονικές αλλαγές που παρατηρούνται στο διεθνές ενεργειακό στερέωμα, με την είσοδο νέων και καινοτόμων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, την περαιτέρω εξάπλωση της εξηλέκτρισης των οικονομιών και τη δυναμική προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που εγείρει η Κλιματική Αλλαγή, κυβερνήσεις, εταιρείες, αλλά και οι κοινωνίες των πολιτών οδηγούνται σε μια ριζική αλλαγή προσανατολισμού, με την υιοθέτηση ενός νέου μίγματος καυσίμων και πολιτικής, με σκοπό την εφαρμογή και εδραίωση συστημάτων και πρακτικών καθαρής ενέργειας.

Στην νέα πορεία που διανοίγεται για τις χώρες του πλανήτη, η Ελλάδα και η Κύπρος μετέχουν ενεργά, μέσω της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών στόχων και πολιτικών. Ελλάς και Κύπρος προσυπέγραψαν την Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, το 2015, έχοντας αναλάβει σαφείς υποχρεώσεις στο πλαίσιο της επιχειρούμενης, σήμερα, Ενεργειακής Μετάβασης.

Στο σημείο αυτό, η Κύπρος, με τα αποδεδειγμένα και σημαντικά υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχει ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις δυνατότητές της στον τομέα των ΑΠΕ, είναι σε θέση να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της, η Ελλάδα εισέρχεται, σταδιακά αλλά με δυναμισμό, στην αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού που διαθέτει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και στην ευρύτερη χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου, προκειμένου να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητά της, παράλληλα με την εν εξελίξει προσπάθειοά της να θέσει σε κίνηση, το φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων σε χερσαίο και υποθαλάσσιο επίπεδο.

Οι δύο χώρες βαίνουν, επίσης, προς την ευόδωση ενός ακόμη σχεδίου, πολλαπλού εύρους και δράσεων με βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία, από την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων τους με το ευρωπαϊκό δίκτυο, τη λειτουργία μιας ανταγωνιστικής  αγοράς ηλεκτρισμού, τη χρήση φυσικού αερίου και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτήρια, εμπόριο και βιομηχανία, καθώς και στις εφαρμογές των ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα.

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται στη σειρά των έξι «Ενεργειακών Συμποσίων Κύπρου» που διοργάνωσε το ΙΕΝΕ με μεγάλη επιτυχία, στην Λευκωσία, σε συνεργασία με την εταιρεία εκδόσεων και προβολής, Financial Media Way-FMW, την περίοδο από το 2012 έως και το 2018, των οποίων τα πρακτικά έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.