Ανοδική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 16 Σεπτεμβρίου και 22 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €61,55/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,89% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €100,00/MWh και στα €37,40/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €74,38/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η συνεισφορά των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης μειώθηκε στο 21% σε σχέση με το 30% της προηγούμενης εβδομάδας. Ειδικότερα, η ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ έφτασε στο επίπεδο των 194 GWh, σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 7 εβδομάδων. Η συνολική μείωση σε εβδομαδιαίο επίπεδο έφτασε τις 93 GWh (-32%).