Τα Ελληνικά Πετρέλαια, διερευνούν την πιθανότητα έκδοσης νέου ευρωομολόγου, όπως αναφέρουν σε χθεσινή τους ανακοίνωση, στην οποία υπενθυμίζουν ότι ήδη κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2019, στις 29 Αυγούστου, είχαν ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας ομολογιακής έκδοσης εντός του έτους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού του σχεδιασμού, ο Όμιλος εξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής του απόδοσης, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως γράφει ο Κώστας Δεληγιάννης στην Ναυτεμπορική, αν πραγματοποιηθεί η έκδοση, το ευρωομόλογο θα αξιοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου που λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2021 μέσω δημόσιας πρότασης, καθώς και για τη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου.

Όπως συμπληρώνουν τα ΕΛΠΕ, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε θεσμική έγκριση ή οριστική απόφαση για το θέμα. «Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τις οποίες θα προκύπτει σχετική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα υπάρξει αμέσως η δέουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η πορεία αποκρατικοποίησης

Την ίδια στιγμή, ρευστή παραμένει ακόμη η κατάσταση στο μέτωπο της αποκρατικοποίησης του Ομίλου, καθώς σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε το μερίδιο που θα διατεθεί προς πώληση, αλλά ούτε και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα εκχωρηθεί. Κάτι που σημαίνει ότι προς ώρας δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις για το αν η πώληση των μετοχών θα γίνει μέσω του χρηματιστηρίου ή αν για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός. 

Στον αντίποδα, σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΝ, αυτό που είναι βέβαιο είναι πως το Δημόσιο θα συνεχίσει να έχει παρουσία στα Ελληνικά Πετρέλαια, διατηρώντας και μετά την αποκρατικοποίηση ένα μικρό ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του. Επομένως, δεν πρόκειται να πωληθεί το σύνολο των μετοχών (35,5%) που κατέχει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Σίγουρο, εξάλλου, είναι πως η διαδικασία αποκρατικοποίησης θα δρομολογηθεί μόνο όταν η διεθνής οικονομική συγκυρία είναι ευνοϊκή για την αίσια έκβαση του εγχειρήματος. Έτσι, για παράδειγμα, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο του άτακτου Brexit και υπάρξει αναταραχή στις διεθνείς αγορές στα τέλη Οκτωβρίου, τότε η πώληση θα μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο.

Η οριστικοποίηση του σχήματος αποκρατικοποίησης θα γίνει με τη συνδρομή των συμβούλων αποκρατικοποίησης, όπως είναι φυσικό με γνώμονα την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, το ρευστό τοπίο που επικρατεί ακόμη για την αποκρατικοποίηση δεν σημαίνει πως δεν έχουν ξεκινήσει να εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, όπως ανέφεραν τα ΕΛΠΕ σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο χρηματιστηριακής διάθεσης της συμμετοχής του, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.