Μετά την απόφαση της κυβέρνησης Κυρ. Μητσοτάκη να διατηρήσει το Εθνικό Συμβούλιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ένα θεσμό που ως γνωστό εισήγαγε και καθιέρωσε η απελθούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το όργανο αυτό επαναδραστηριοποιείται με βασικό αντικείμενο την επικαιροποίηση του ήδη κατατεθέντος από τον Ιανουάριο του 2019, εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ για διατήρηση του ΕΣΕΚ έχει να κάνει κυρίως με τα στενά χρονικά περιθώρια που έχει στην διάθεσή της όπως επεξεργαστεί και υποβάλλει την απαραίτητη τεκμηρίωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 τόσο τους στόχους για το 2030 όσο και αυτούς για το 2050.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελεί θεσμική υποχρέωση της χώρας και θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2019. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ (στόχων, μέτρων και πολιτικών) να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, ώστε να υποβληθεί εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η επανασύσταση της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής.

Η πρώτη συνάντηση του ΕΣΕΚ υπό την νέα του σύνθεση και υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 14:30 στο ΥΠΕΝ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις εξής ενότητες:

(α) την παρουσίαση πλαισίου οριστικοποίησης του ΕΣΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο 2019 και σχετικό χρονοδιάγραμμα

(β) την παρουσίαση συνοπτικών αποτελεσμάτων αρχικού σχεδίου ΕΣΕΚ και σχετικών συστάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(γ) την παρουσίαση και ανάλυση νέων προτεραιοτήτων και στόχων της κυβέρνησης στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ. Συμβολή στη διαδικασία αναθεώρησης πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη των στόχων για το 2030

(δ) την παρουσίαση αρχικών σεναρίων εξέλιξης ενεργειακού συστήματος στο πλαίσιο των νέων στόχων για το 2030 και εκπόνηση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής μέχρι το 2050.