«Εντυπωσιακά» χαρακτηρίζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2019 η Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), η οποία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους αυξημένα κατά 177,2%, ενώ, για τρίτη συνεχή χρονιά, σημείωσε ρεκόρ συνδέσεων.

Αναλυτικά, ο αριθμός των πελατών της ΕΔΑ Αττικής μέσα στο 2017-2018 αυξήθηκε κατά 22% και ανήλθε στους 120.000, ενώ για το 2019 προβλέπεται να συνδεθούν 18.000 νέοι καταναλωτές με αποτέλεσμα η διείσδυση του φυσικού αερίου στην Αττική να φτάσει στο 40%, αυξημένη κατά 38% στην περίοδο 2017-2019.

Τα έσοδα της εταιρείας στο 1ο εξάμηνο 2019 ανήλθαν στα 38,1 εκ. Ευρώ έναντι 28,3 εκ. Ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2018, δηλαδή αυξημένα κατά 34,5%, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρίας για το 1ο εξάμηνο 2019 ανέρχονται σε 15,62 εκατ. Ευρώ έναντι 5,3 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, δηλαδή αυξημένα κατά 177,2%, «ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταναλωτών, της ορθολογικής διαχείρισης και της μείωσης εξόδων», όπως αναφέρει η εταιρεία.

«Η ΕΔΑ Αττικής έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο Επιχειρησιακό και Αναπτυξιακό Σχέδιο, το οποίο στοχεύει στον διπλασιασμό των συνδέσεων μέχρι το 2025 και στην συνεχώς ανοδική πορεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία σκοπεύει μέχρι το 2023 να επενδύσει 47 εκ. Ευρώ που αντιστοιχούν σε 590 νέα χιλιόμετρα δικτύου, και 55 εκ. Ευρώ σε παροχές, μετρητές και λοιπά πάγια. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Ανάπτυξης θα γίνει με ίδια κεφάλαια και δεν θα προκύψει καμία επιβάρυνση της ταρίφας διανομής. Σημειώνεται ότι η ΕΔΑ Αττικής έχει μηδενικό δανεισμό», σημειώνεται από την εταιρεία.

Στόχος της ΕΔΑ Αττικής, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, είναι η μέγιστη διείσδυση του φυσικού αερίου στην Αττική προς όφελος των καταναλωτών και η μείωση με τον τρόπο αυτό της τιμής στον τελικό χρήστη.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ Αττικής κ. Δημήτριος Παπακώστας, «η εταιρεία μας έχει να επιδείξει μόνον επιτυχίες χάρις στην αφοσίωση και εργατικότητα του προσωπικού της, το οποίο φροντίζει για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και για την διάδοση του οικονομικού και φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου».