Έξι μήνες πριν από την εφαρμογή των νέων καυσίμων μειωμένης περιεκτικότητας (0,50%) σε θείο (Global Sulphur Cap), το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ICS εξέδωσε νέες επικαιροποιημένες οδηγίες για να βοηθήσει τους εφοπλιστές να συμμορφωθούν με τον επικείμενο κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

Ο γενικός γραμματέας του ICS, Guy Platten, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι νέοι κανονισμοί είναι καλοί για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Μόλις έξι μήνες πριν από την εφαρμογή αυτών, οι νέες οδηγίες του ICS που παρέχονται δωρεάν θα βοηθήσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες να προετοιμαστούν σωστά για τη συμμόρφωσή τους με το νέο θεσμικό περιβάλλον. Ο κ Platten τόνισε ότι οι εφοπλιστές θα πρέπει να εκπονήσουν ένα σχέδιο εφαρμογής για καθένα από τα πλοία τους χρησιμοποιώντας το πρότυπο που συμφωνήθηκε από τον ΙΜΟ.

Οι αποφάσεις του ΙΜΟ

Οι νέες οδηγίες του ICS ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του ΙΜΟ σχετικά με θέματα όπως η αναφορά της έλλειψης διαθεσιμότητας πετρελαίου η ασφάλεια των καυσίμων και η ποιότητα των καυσίμων. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ICS θα βοηθήσουν τα πλοία να αποφύγουν τις δυσκολίες ελέγχου του κράτους λιμένα που ενδέχεται να προκύψουν, χωρίς καμιά υπαιτιότητα του πλοίου και να δώσουν τη δυνατότητα στους εφοπλιστές και στα πληρώματα των πλοίων να ξεπεράσουν τις πρακτικές προκλήσεις που παρουσιάζει ένα σενάριο πολλαπλών καυσίμων.

Η συμμόρφωση με το Global Sulphur Cap 2020 περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις που επιτρέπουν τη δειγματοληψία επί του πλοίου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το νέο καύσιμο, ένα νέο τμήμα για τη διαχείριση των τύπων καυσίμου ένα ενημερωμένο ερωτηματολόγιο και ένα νέο προσάρτημα με το πρότυπο του ΙΜΟ, που αφορά την έκθεση για την έλλειψη διαθεσιμότητας πετρελαίου (FO NAR).

(www.naftemporiki.gr)