Υπεγράφησαν σήμερα οι συμβάσεις πώλησης τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. Energy AE, κατά 50% θυγατρικής της F.G. Europe ΑΕ, σε θυγατρικές της αιγυπτιακής Elsewedy Electric.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι συμβάσεις υπεγράφησαν με τις εταιρείες Elsewedy Electric Tripoli Μονοπρόσωπη AE, Elsewedy Electric Ermionida Μονοπρόσωπη AE, Elsewedy Electric Kilkis Μονοπρόσωπη AE και Elsewedy Electric Aigialeia Μονοπρόσωπη AE και αφορούν στην πώληση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών Καλλίστη Ενεργειακή ΑΕ, Αιολική Αδερες ΑΕ, Αιολική Κυλινδριας ΑΕ και Υδροηλεκτρική Αχαΐας ΑΕ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της F.G.Europe στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 55 εκατ. ευρώ.

Οι ως άνω συμφωνίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 28/06/2019 και τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης παρομοίων συναλλαγών.

Επίσης, προβλέπεται ότι η RF Energy AE θα διατηρήσει τη διοίκηση και διαχείριση των παγίων των ως άνω εταιρειών.

Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της κυπριακής εταιρείας EL.E Energy Limited, η οποία με την σειρά της είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καΐρου αιγυπτιακής εταιρείας Elsewedy Electric S.A.E.