Η νέα μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που εκπόνησε η κα. Gina Cohen, εστιάζει στα κύρια χαρακτηριστικά των μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου, βάσει της προσωπικής εμπειρίας και επομένως, του τρόπου με τον οποίο η συγγραφέας αντιλαμβάνεται το ιδιάζον τοπίο που χαρακτηρίζει 

την εν λόγω αγορά, από πλευράς γενικών κανόνων και διαπραγματευτικών τακτικών. Η κα. Cohen εντρυφεί στον κόσμο των Gas Sales and Purchasing Agreements (GSPAs) που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη διάκριση των κινδύνων της αγοράς, μέσω της διασύνδεσης των “Sellers” με τους “Buyers” φυσικού αερίου για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.

Τα Gas Selling Agreements αποτελούν ένα από τα πλέον θεμελιώδη εργαλεία, που επιτρέπουν στους “Sellers” να επενδύουν στην έρευνα, την παραγωγή και την ανάπτυξη πεδίων φυσικού αερίου και επιτρέπουν στους “Transporters”, να προωθούν τις αναγκαίες υποδομές μεταφοράς του προϊόντος, είτε αυτοί είναι αγωγοί, είτε εγκαταστάσεις υγροποίησης.

Αν και η αγορά κλίνει, εσχάτως, προς την κατεύθυνση των βραχυπρόθεσμων συμβολαίων, συνεχίζει στην εισαγωγή της μελέτης του ΙΕΝΕ, η κα Cohen, μια εκτεταμένη εξάρτηση από τις βραχυπρόθεσμες και τις συναλλαγές spot, στις "πράσινες" αγορές, θα παρεμπόδιζε τα εμπλεκόμενα μέρη να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη των αγορών τους.

Σκοπός της μελέτης “Long-Term Gas Contracting" είναι να αναλύσει, εμπειρικά, και να λειτουργήσει ως μια επισκόπηση των πωλήσεων και των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου, ιδίως όμως των βασικών αρχών που χαρακτηρίζουν τα GSPAs, ενώ, τέλος, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για φοιτητές και ιδιώτες που συμμετέχουν στην εν λόγω αγορά.

Γράφει, χαρακτηριστικά στην εισαγωγή της η κα. Cohen: «Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από τον έντονο προβληματισμό του συνόλου των «παικτών» στην αγορά φυσικού αερίου, των ρυθμιστικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων, σχετικά με το νομικό πλαίσιο του διεθνούς και σε τοπικό επίπεδο εμπορίου φυσικού αερίου. Μολονότι δημοσιεύτηκαν αρκετές εργασίες αναφορικά με το θέμα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με θέμα τις διαφορές μεταξύ των spot, των βραχυπρόθεσμων, ή των μακροπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας, καθώς άλλες που αναφέρονταν στην τιμολόγηση του φυσικού αερίου, θα επιχειρήσω, σε αυτή τη μελέτη, να επικεντρωθώ  περισσότερο στα βασικά χαρακτηριστικά των μακροπρόθεσμων συμβάσεων αερίου. Πολλά θα βασιστούν στην προσωπική μου εμπειρία και έτσι η εργασία δεν θα είναι, ούτε ολοκληρωμένη, ούτε μια καθαρά ακαδημαϊκή θεώρηση που υποτίθεται ότι περιγράφει έναν τέλειο κόσμο, αλλά βασίζεται στην κατανόηση ότι σε πολλές πτυχές του ζητήματος υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες και πως τα περισσότερα εξαρτώνται από την έκβαση των διαπραγματεύσεων»