Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι ο κ. Δημήτριος Βασιλάκης ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή στη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Έργων της Επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, ο κ. Βασιλάκης παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, μέχρι την, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκλογή νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, το ΔΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί με δεκαμελή σύνθεση.