Η Παγκόσμια Τράπεζα Εγκαινιάζει Χρηματοδοτικό Εργαλείο $50 Εκατ. για τη Στήριξη της ‘Καθαρής’ Εξόρυξης

Η Παγκόσμια Τράπεζα Εγκαινιάζει Χρηματοδοτικό Εργαλείο $50 Εκατ. για τη Στήριξη της ‘Καθαρής’ Εξόρυξης
της Χρ. Μήτση
Πεμ, 2 Μαΐου 2019 - 12:34

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, την εισαγωγή ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευφυούς και βιώσιμης ανάπτυξης της εξορυκτικού κλάδου.

Το εργαλείο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες που διαθέτουν πλούσιους πόρους να εξορύσσουν και να επεξεργάζονται ορυκτά και μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες ‘καθαρής’ ενέργειας, όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια και οι μπαταρίες για την αποθήκευση ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα, με τρόπο βιώσιμο που ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα.

Το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης αυτής προσδιορίζεται σε ορίζοντα πέντε ετών.

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διαδικασίας, οι κυβερνήσεις θα υποστηριχθούν προκειμένου να οικοδομήσουν ένα ισχυρό πολιτικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που να προωθεί την ‘έξυπνη’ περιβαλλοντική διαχείριση και να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το ιδιωτικό κεφάλαιο, ανέφερε η Τράπεζα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για ορυκτά όπως το λίθιο, ο γραφίτης και το νικέλιο αναμένεται να αυξηθεί κατά 965%, 383% και 108% αντίστοιχα μέχρι το 2050, υποθέτοντας ότι τα κράτη θα μειώσουν τις εκπομπές τους για να διατηρήσουν τη θέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς.

Τα έργα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση περιλαμβάνουν εκείνα που υποστηρίζουν:

  • την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εξορυκτικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι ο μεταλλευτικός τομέας αντιπροσωπεύει έως και το 11% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες σε απομακρυσμένες περιοχές εξαρτώνται συχνά από το ντίζελ ή τον άνθρακα
  • τη στρατηγική χρήση των γεωλογικών δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση των ‘στρατηγικών’ ορυκτών πόρων,
  • την εξόρυξη με τρόπο φιλικό προς τους δασικούς πόρους (αποτροπή της αποψίλωσης, υποστήριξη των βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, επαναξιοποίηση παλιών ορυχείων) και
  • την επαναχρησιμοποίηση των ορυκτών με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.

«Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, στο πλαίσιο της οποίας τα ορυχεία είναι περιβαλλοντικά και κλιματικά ‘έξυπνα’ και οι παραγωγικές αλυσίδες είναι βιώσιμες και ‘πράσινες’. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση μέσω της ανάπτυξης των στρατηγικών ορυκτών τους πόρων με τρόπο που σέβεται τις κοινότητες, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Οι χώρες με στρατηγικά ορυκτά έχουν μια πραγματική ευκαιρία να επωφεληθούν από την παγκόσμια στροφή προς την καθαρή ενέργεια», δήλωσε ο Riccardo Puliti, ανώτερος διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας και επικεφαλής για τις Διεθνείς Πρακτικές για την Ενέργεια και τις Εξορύξεις.