Νέες, υψηλότερες τιμές-στόχους για τις μετοχές των Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) δίνει σε έκθεσή της η UBS. 

Οπως αναφέρει ο χρηματοπιστωτικός οίκος, η νέα τιμή-στόχος για τη Motor Oil διαμορφώνεται στα 25 από 24 ευρώ, ενώ ο νέος στόχος για τα Ελληνικά Πετρέλαια διαμορφώνεται στα 8,5, από 8 ευρώ.