Σημαντική πτώση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου ανήλθε στα €67,89/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,88% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €79,96/MWh και στα €48,31/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €71,25/MWh. 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην αύξηση τόσο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (+50 GWh ή +30%) όσο και των καθαρών εισαγωγών (+16 GWh ή +8%), αλλά κυρίως στην ενσωμάτωση της μείωσης του CO2 στο λιγνιτικό μεταβλητό κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίδοση των καθαρών εισαγωγών (222 GWh) σε εβδομαδιαίο επίπεδο αποτελεί υψηλό τουλάχιστον 61 εβδομάδων.