ΚΑΠΕ: Ξεκινάει το Νέο Εργο Ciro για την Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών Σχετικά με την ‘Πράσινη’ Ενέργεια

ΚΑΠΕ: Ξεκινάει το Νέο Εργο Ciro για την Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών Σχετικά με την ‘Πράσινη’ Ενέργεια
energia.gr
Τετ, 20 Φεβρουαρίου 2019 - 14:56

Το Ciro είναι ένα νέο έργο που θα υλοποιήσει το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, κατά την χρονική περίοδο 2014 – 2020.

Το έργο “Ciro – Εισάγοντας τη σπουδαιότητα του επερχόμενου Ευρωπαϊκού «πράσινου» ενεργειακού μοντέλου στη Σχολική Εκπαίδευση” στοχεύει στην προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της ευαισθητοποίησης των μαθητών ηλικίας από 14 έως 17 ετών, για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της αειφορίας, των ανανεώσιμων πηγών και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (με έμφαση στις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου) και των σχετικών εφαρμογών τους. Το Ciro πήρε το όνομά του από έναν εκ των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βερν «Η Μυστηριώδης Νήσος», στο οποίο ο Ιούλιος Βερν προέβλεψε ότι το καύσιμο του μέλλοντος – στην παρούσα φάση του εγγύς μέλλοντος - θα είναι το νερό.

Κατά την υλοποίηση του έργου, που θα διαρκέσει 30 μήνες,  προβλέπονται η ανάπτυξη νέου και διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη ενός ψηφιακού διδακτικού παιχνιδιού και η διενέργεια ενός διαγωνισμού μεταξύ των σχολείων/εκπαιδευτικών κέντρων με αντικείμενο καινοτόμα και ρηξικέλευθα έργα που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις.

Στο έργο Ciro συμμετέχουν εκπαιδευτικά κέντρα, εταιρείες και τεχνολογικά κέντρα από 4 διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για δύο σχολεία από την Ισπανία και ένα από τη Γερμανία, μια βρετανική εταιρεία με εξειδίκευση στα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, το ΚΑΠΕ από την Ελλάδα και το ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. από την Ισπανία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ : [email protected]