Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι απέκτησε, σήμερα, το 50% της UACJ ELVAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΑΦΣΕΛ), εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την UACJ Corporation, αντί ποσού €16.000,00 και μετά τη συναλλαγή η συμμετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανέρχεται σε 100%.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία UACJ ELVAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ δεν έχει σχέση με την εταιρεία UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH που εδρεύει στη Γερμανία, η λειτουργία της οποίας συνεχίζεται απρόσκοπτα.