Η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ" ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιό αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας για τη μετατροπή του Υποκαταστήματος Πωγωνίου Ιωαννίνων, εργοστασίου παραγωγής όλων των τύπων δισκίων κέρματος και δακτυλίων, σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία.