Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί η απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος από την μητρική Ελλάκτωρ σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης Καλλιτσάντση η οποία ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ένα από τα σημαντικότερα βήματα του σχεδίου βελτιστοποίησης της εταιρικής δομής.

Η αναδιάταξη στο εσωτερικό του ομίλου, με απορροφήσεις θυγατρικών, κ.λπ., σε συνδυασμό με τον περιορισμό των κινδύνων και την ενίσχυση της κερδοφορίας αποτελούν το τρίπτυχο του στρατηγικού σχεδίου της νέας διοίκησης της Eλλάκτωρ υπό τους αδερφούς Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσάντση.

Εξι μήνες μετά την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των πιθανών σεναρίων αναδιάρθρωσης της εταρικής δομής με πρώτο σημαντικό σταθμό την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την Eλλάκτωρ.

Η πλευρά Καλλιτσάντση είχε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή πως δεν πρόκειται να πωληθεί η ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος, καθώς θεωρούσε πως σε περίπτωση πώλησης η Ελλάκτωρ θα έχανε ένα περιουσιακό στοιχείο που συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση του ομίλου. Τώρα η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει πως η απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την Eλλάκτωρ θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που η θυγατρική εταιρεία αιολικής ενέργειας προσέφερε στον όμιλο μέχρι τώρα ως ξεχωριστή εταιρεία και να ενσωματωθούν στη νέα οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

Η πώληση της ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος, την οποία προωθούσε η προηγούμενη διοίκηση της Eλλάκτωρ θα προσέφερε ένα πρόσκαιρο τίμημα, δηλαδή μια προσωρινή ένεση ρευστότητας. Ομως, μέσω της συγχώνευσης που ανακοινώθηκε την Παρασκευή «ο όμιλος διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο το οποίο παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο». Επιπλέον, η Eλλάκτωρ «ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση μέσα στο 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών, κ.λπ».

Στη διοίκηση της Eλλάκτωρ βλέπουν «σημαντικές οικονομίες κλίμακος και εξοικονομήσεις» σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων αλλά και φορολογίας, που προφανώς θα επηρεάσουν θετικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του ομίλου. 

Στην παρουσίαση του ομίλου για τη συγχώνευση επισημαίνεται πως πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή κίνηση για τους μετόχους και των δύο εταιρειώνκαθώς για τη μεν Eλλάκτωρ η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον όμιλο, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της. Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος η συγχώνευση με την Eλλάκτωρ «της δίνει πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, της επιτρέπει να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές της αλλά και να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της Eλλάκτωρ, ενώ οι υπάρχοντες μέτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν όμιλο σημαντικά μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο».

Ειδικά για τους μετόχους της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος «προνομιακή είναι και η σχέση ανταλλαγής που ανακοινώθηκε καθώς για κάθε μία μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος που κατέχουν τώρα, θα αποκτήσουν 1,27 νέες μετοχές της Ελλάκτωρ μετά τη συγχώνευση, ενώ και το premium της συναλλαγής κινείται κοντά στο 9% υψηλότερα από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου».

Στην παρουσίαση επισημαίνεται, επίσης, πως η ΕΛ. ΤΕΧ. Ανεμος «θα διατηρήσει τη διοικητική της ομάδα» προκειμένου να μην διαταραχθεί η επιτυχημένη επιχειρηματική της λειτουργία που την ανέδειξε τα τελευταία χρόνια στο δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα. Η ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος λειτουργεί σήμερα 18 αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 282 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό (5 MW) και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 2 MW. Παράλληλα προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 202 MW μέχρι το 2020.

 

Η διαδικασία

To χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα βήματα με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 30 Ιουνίου 2019:

  • Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion)
  • Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.
  • Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

 

(euro2day.gr)