Στο διορισμό του κ. Χρήστου Τσίτσικα ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια προχώρησε το ελληνικό Δημόσιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση αυτή λήφθηκε στις 19 Νοεμβρίου και μετά την παραίτηση του -πρώην πλέον- Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού Διύλισης και Πωλήσεων Ομίλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Ψυχογυιού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 29.11.2018, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

Α. Εκτελεστικά Μέλη

• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

• Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

• Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος

• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος

• Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος

• Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος

• Χρήστος Τσίτσικας, Σύμβουλος

• Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Σύμβουλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.

• Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων

 

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.