Την εκλογή πέντε νέων μελών -στο σύνολό τους γυναίκες- στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco που πραγματοποιήθηκε χθες, 29 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν ενημέρωσης αναφορικά με την παραίτηση του κ. Rudolf Wiedenmann και του κόμη Vincent de Launoit από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 2018 εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Σύμβουλίου:

  • Την κ. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos (μέλος)
  • Την κ. Margaret Zakos (μέλος)
  • Την κ. Kay Marie Breeden (ανεξάρτητο μέλος)
  • Την κ. Καλλιόπη Τσολίνα (ανεξάρτητο μέλος)
  • Την κ. Astrid de Launoit (ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία των πέντε νέων μελών θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.