Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημερώνει ότι κατά τη χθεσινή (21/10/2018) συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή του διευθύνοντα συμβούλου, κ. Γιώργου Περιστέρη, ως προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του προέδρου κατείχε το εκλιπόν μέλος του Δ.Σ., Νικόλαος Κάμπας.

Ο κ. Περιστέρης θα παραμείνει στη θέση του προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., το οποίο, με τη χθεσινή του απόφαση, επιφυλάχθηκε να επανέλθει σε νεώτερη συνεδρίαση για την εκλογή νέου μέλους προς κάλυψη της κενωθείσας θέσης.