Παρά το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία της εισηγμένης -η Νexans Participations- έχει ανεβάσει ήδη το ποσοστό της στο 89,14% (το ελάχιστο απαιτούμενο εκ του νόμου όριο βρίσκεται στο 90%), μέτοχοι μειοψηφίας με βασικό μοχλό το γαλλικό fund HMG Globetrotter φαίνεται πως θα επιδιώξουν την αποτυχία του εγχειρήματος, καθώς θεωρούν χαμηλό το προσφερόμενο τίμημα του 1,60 ευρώ ανά μετοχή

Ειδικότερα, ενώ οι Γάλλοι της Νexans Participations έχουν προτείνει τίμημα ύψους 1,60 ευρώ, η τρέχουσα τιμή του τίτλου βρίσκεται στο 1,64 ευρώ και επίσης φέρεται να υπάρχει εντολή αγοράς 700.000 τεμαχίων από το fund HMG Globetrotter προς 1,61 ευρώ!

Αυτό σημαίνει πως το γαλλικό fund όχι μόνο δεν φαίνεται πρόθυμο να διαθέσει στη δημόσια πρόταση το 5% των μετοχών που ήδη κατέχει, αλλά παράλληλα είναι διατεθειμένο να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του έως και κατά 3,04%, φτάνοντας αθροιστικά -αν χρειαστεί- έως και το 8,04%.

Πού μπορεί να οδηγήσει, κάτω από προϋποθέσεις, αυτό; Στο ότι αν δεν δεχτεί τη δημόσια πρόταση και ένας άλλος μέτοχος που ελέγχει το 2% της εταιρείας, τότε το εγχείρημα της Νexans Participations για εξαγορά των θέσεων της μειοψηφίας και για έξοδο του τίτλου από το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα αποτύχει.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι ο προαναφερθείς μέτοχος που κατέχει το 2% της Νexans Hellas βρίσκεται ήδη σε δικαστική διένεξη με την εισηγμένη (απόφαση δεν έχει εκδοθεί), υποστηρίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2016 αποσκοπούσε στη διάχυση του ποσοστού της μειοψηφίας και στη συνέχεια σε μια εύκολη απόπειρα εξόδου από το ταμπλό μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης.

Αλλωστε, στη Νexans Hellas υπάρχει εδώ και δεκαετίες (ακόμη και πριν την εξαγορά της τότε Alcatel Καλώδια από τη Νexans) κόντρα μεταξύ βασικών μετόχων και μετόχων μειοψηφίας που κατέχουν μετοχές της εισηγμένης με μακροπρόθεσμη προοπτική.

(πηγή: euro2day.gr)